CN. Th12 3rd, 2023

Làm sao để thuyết trình tốt trước đám đông, Cách giữ bình tĩnh khi nói chuyện

Cách giữ bình tĩnh trước đám đông

Giọng nói và ngữ điệu chiếm số phần trăm lớn trong buổi thuyết trình

Website đang chạy thử nghiệm