T5. Th6 13th, 2024

Cách tẩy keo 502 trên đồ nhựa, quần áo, kim loại, bàn tay an toàn và tiết kiệm

Cách tẩy keo 502 dính vào tay

Làm sạch lớp keo 502 dính trên tay bằng dầu gió và aceton

Website đang chạy thử nghiệm